สมัครใช้งาน facebook

อันแรกเลยให้เราเข้าไปที่ http://www.facebook.com

สมัคร facebook

 

ทำการใส่รายละเอียด ชื่อ นามสกุล อีเมล และ ตั้งรหัสผ่าน

สมัครใข้งาน facebook
 
ทำการข้าม ขั้นที่ 1 ค้นหาเพื่อนของคุณ โดยเลือกไปที่ “Skip this step”

สมัครใข้งาน facebook
 
ทำการข้าม ขั้นที่ 2 Profile Information โดยเลือกไปที่ “ข้าม”

สมัครใข้งาน facebook

 

ทำการข้าม ขั้นที่ 3 Profile Picture โดยเลือกไปที่ “ข้าม”
วิธีการสมัครfacebook

 

ขั้นตอนที่ข้ามไปทั้ง 3ขั้นตอนเราสามารถที่จะใส่ข้อมูลได้ในภายหลังจากที่สมัครfacebook เสร็จเรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่เราทำการสมัครใช้งานfacebookเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางfacebookจะส่งจดหมายไปยังอีเมลของเรา เราจึงต้องเข้าไปเปิดอีเมลยืนยันตัวกับfacebookเพื่อให้การสมัครเกิดความสมบูรณ์
สมัครใข้งาน facebook

 

เข้าไปในอีเมลของเราที่ใช้ในการสมัคร facebook และทำการตรวจสอบอีเมล
สมัครใข้งาน facebook

 

กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนfacebookที่ ปุ่มสีเขียว คำว่า “ท่านได้ทำการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”
สมัครใข้งาน facebook

 

เสร็จขั้นตอนวิธีการสมัครfacebook
สำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนวิธีการสมัคร ลองดูใน คิปวีดีโอที่ผมทำไว้เป็นตัวอย่างอีกครั้งนึงครับ