แบบสำรวจ

    ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับแนวคิดตั้ง'กาสิโน'ในประเทศไทย

  • ไม่แสดงความคิดเห็น
  • ไม่เห็นด้วย
  • เห็นด้วย