แบบสำรวจ

    ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร กรณีข่าวกัปตันการบินไทยลาออกกว่า 200 คน

  • ฟ้องถึงความล้มเหลวในการบริหารองค์กร
  • การย้ายงานเป็นเรื่องปกติธรรมดา