แบบสำรวจ

    ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ "นายกรัฐมนตรี" ต้องมาจาก ส.ส.เท่านั้น

  • ไม่แสดงความคิดเห็น
  • ไม่เห็นด้วย
  • เห็นด้วย