แบบสำรวจ

    ท่านเห็นด้วยกับการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในร้านสะดวกซื้อหรือไม่

  • เห็นด้วย
  • ไม่เห็นด้วย