โลกธุรกิจ

 

แบบสำรวจ

    ท่านพอใจนโนบายแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำของรัฐบาลหรือไม่

  • พอใจมาก
  • ค่อนข้างพอใจ
  • ไม่พอใจ
  • เฉยๆ
  • ไม่แสดงความคิดเห็น