แบบสำรวจ

    ท่านคิดอย่างไรกับกรณีที่ข้าราชการระดับสูงแสดงความชัดเจนทางการเมือง

  • เฉยๆ
  • เห็นด้วย
  • ไม่เห็นด้วย