แบบสำรวจ

    คุณพอใจกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หรือไม่

  • เฉยๆ
  • ไม่พอใจ
  • พอใจ
  • พอใจมาก