แบบสำรวจ

    หลังจากนายกฯประกาศใช้ม.44 เพื่อแก้ปัญหาขายล็อตเตอรี่เกินราคา ท่านเชื่อว่า...

  • ไม่แน่ใจ
  • ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
  • จะแก้ปัญหาได้บางส่วน
  • จะแก้ปัญหาได้แน่นอน