แบบสำรวจ

    ท่านคิดว่า ม.44 สามารถแก้ปัญหานักเรียนตีกันได้หรือไม่

  • ได้
  • ไม่ได้
  • ไม่แน่ใจ