แบบสำรวจ

    ท่านคิดว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์อยากไปรดน้ำดำหัวใครมากที่สุด

  • น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
  • นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
  • นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
  • นายบรรหาร ศิลปอาชา