แบบสำรวจ

    ท่านคิดอย่างไรก็การเสนอให้ถอดยศและริบเครื่องราชฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษคดีอาญา

  • ไม่เห็นด้วย
  • เฉยๆ
  • เห็นด้วย