แบบสำรวจ

    กรณี'พระธัมมชโย' ท่านคิดว่ามหาเถรสมาคม(มส.)ฝ่าฝืนพระลิขิตหรือไม่

  • ไม่ฝ่าฝืน
  • ฝ่าฝืน
  • ไม่แสดงความคิดเห็น