แบบสำรวจ

    ท่านพอใจกับ21คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานหรือไม่

  • พอใจมาก
  • พอใจ
  • เฉยๆ
  • ไม่พอใจ
  • ไม่พอใจมาก