แบบสำรวจ

    ท่านพอใจการบริการของรถโดยสารสาธารณะชนิดใดมากที่สุด

  • รถสองแถว
  • รถเมล์ร้อน/เย็น
  • มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
  • แท็กซี่
  • ไม่พอใจทุกประเภท
  • พอใจทุกประเภท