แบบสำรวจ

    ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.เป็นนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งตำแหน่ง

  • ไม่เห็นด้วย
  • เห็นด้วย
  • ไม่แสดงความคิดเห็น