แบบสำรวจ

    ท่านพอใจการทำหน้าที่ของ "สื่อมวลชน" ในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่

  • ไม่แสดงความเห็น
  • ไม่พอใจ
  • ไม่พอใจมาก
  • พอใจ
  • พอใจมาก