บันเทิง

 

แบบสำรวจ

    คุณคิดว่าโครงการ'ประชารัฐ' แตกต่างจากโครงการ'ประชานิยม'หรือไม่

  • แตกต่าง
  • ไม่แตกต่าง
  • ไม่แสดงความคิดเห็น