แบบสำรวจ

    ท่านพอใจผลการลงมติถอดถอน ยิ่งลักษณ์-นิคม-สมศักดิ์ ของ สนช.หรือไม่

  • พอใจมาก
  • พอใจ
  • ไม่พอใจมาก
  • ไม่พอใจ
  • เฉยๆ