แบบสำรวจ

    คุณเห็นด้วยหรือไม่ กรณีก.สาธารณสุขเตรียมผลักดันกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปีใหม่-สงกรานต์

  • ไม่แสดงความคิดเห็น
  • ไม่เห็นด้วย
  • เห็นด้วย