แบบสำรวจ

    ท่านเชื่อว่า'ทหาร'มีพัวพันกับการค้าของเถื่อนตามแนวชายแดนหรือไม่

  • ไม่แน่ใจ
  • ไม่เชื่อ
  • เชื่อ